วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ปฏิบัติการ RE X-ray ลุ่มแม่น้ำสาละวิน ตะเข็บชายแดน เมียนมา

ชุดปฎิบัติการทางเรือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ฉก.ทพ.36) ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชนตามหมู่บ้านที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน. แล่นเรือเร็วเฝ้าตรวจ แนวชายแดน ตามแม่น้ำสาละวิน สกัดสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดในไทย
หลังพบการลักลอบข้ามลำน้ำขึ้นฝั่งตามท่าเรือ ช่องทางธรรมชาติในเขตประเทศไทย เพื่อเดินทางเข้าไปทำงานยังส่วนกลางของประเทศ
ชุดปฎิบัติการทางเรือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ทำการลาดตระเวนทางน้ำสกัดกั้นจับกุมไม่ให้บุคคลสามารถลักลอบเดินทางเข้าสู่ส่วนกลางของประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด – 19
ตามแนวเขตชายแดน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเขตแดนทั้งทาบก และทางน้ำ การสกัดกั้นเฝ้าตรวจทุกช่องทางมีความจำเป็นในการป้องกันไม่บุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย หรือกลุ่มค้ามนุษย์ โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาค 3 กล่าวว่า ขณะนี้ตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 มีความปลอดภัยมากขึ้น มีการวางกำลังและแผนสกัดกั้นตามเส้นทางธรรมชาติ เพื่อสกัดกั้นบุคคลที่จะลักลอบเข้ามาวางแนวลวดหนาม ตั้งจุดตรวจด่านตรวจสกัดกั้นต่างด้าว
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ กองกำลังป้องกันชายแดนเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตรวจตราอย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งขอให้มั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทย ที่จะรองรับดูแลการตรวจคัดกรอง เฝ้าดูอาการของผู้เข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายแน่นอน
error: Content is protected !!