วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

“แม่ทัพภาค1” มอบถุงพระราชทาน -ผ้าห่มกันหนาว

“แม่ทัพภาค1” มอบถุงพระราชทาน -ผ้าห่มกันหนาว ให้ ชาวบ้านผู้ยากไร้ ชายแดนไทย-เมียนมา สังขละบุรี พร้อมมอบบ้านหลังใหม้ ให้ผู้ยากไร้
.
แม่ทัพต่อ” พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตามโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย”
และ มอบสิ่งของช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
พร้อมกันนี้ยังได้มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ยากไร้ รวมถึงผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาว
ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังสุรสีห์ ในภารกิจป้องกันชายแดน ,การป้องกันการลักลอบทำผิดกฎหมาย และมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
โดยมี พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์, พันเอก เฉลิมชัย ชัดใจ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์, พันเอก สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์, พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์, หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ต้อนรับ
error: Content is protected !!