วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“บิ๊กแอ้ด” ปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” #37

12 ธ.ค. 2020
165
“บิ๊กแอ้ด” ปิด โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” #37
ปลื้ม ทำมา 15 ปี
มีเยาวชนชายแดนใต้ เข้าโครงการ กว่า8 พันคน
สร้าง คนดี คนเก่ง พลเมืองดีของประเทศไทย
นำความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดี
กลับไปพัฒนาท้องถิ่น
สานต่อ เจตนารมณ์”ป๋าเปรม”
“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
.
บิ๊กแอ้ด พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”รุ่นที่ 37 ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ( อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รังสิต
โดยมี บิ๊กต้อย พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เลขานุการมูลนิธิฯ และ พลเอก ประดิษฐ์ บุญเกิด กรรมการมูลนิธิฯและ เลขาฯมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ ตัวแทน ผบ.เหล่าทัพ ร่วมงาน
พลเอก สุรยุทธ์ กล่าวว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นนี้ รุ่นที่ 37 แล้ว จากเริ่มต้นปี 2548
จนถึงวันนี้ มีเยาวชนที่ผ่านโครงการฯ แล้วเป็นจำนวน 8,346 คน และครอบครัวอุปถัมป์ อันเป็นภาคีรวมอีกกว่า 3,761 ครอบครัว
นับแต่อดีตรุ่นเยาวชนรุ่นๆ แรก และรุ่นต่อๆ มา เยาวชนได้เข้ารับการศึกษาหรือประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชนสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่สำคัญคือ การนำความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดีกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มีความภูมิใจที่มีส่วนในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ให้เป็นคนเก่งต่อสังคม ทำในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย สมกับคำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
“พลเอก สุรยุทธ์ กล่าว
error: Content is protected !!