วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

เรือทหารบก เรือเหล็ก

“ฉก.ทัพพระยาเสือ” จัดกำลังทหาร และเรือลาดตระเวน แนวลำน้ำ เพื่อสกัดการลักลอบข้ามแดน สกัดโควิดฯ ด้านสวนผึ้ง-เมียนมา
.
ทั้งนี้ พื้นที่ชายแดนด้านทิศตะวันตก มี กกล.สุรสีห์ เป็นหน่วยรับผิดขอบหลัก ในส่วนของ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี มี ฉก.ทัพพระยาเสือ
โดยจัดกำลังจาก กรมทหารราบที่ 29 เป็นหน่วยรับผิดชอบ เส้นกั้นเขตแดนไทยและ สหภาพเมียนมา ระยะทางกว่า 193 กม. มีช่องทาง ที่ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ข้ามไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยนสินค้า ตามวิถีชีวิตและประเพณี กว่า 18 ช่องทาง
โดยการวางกำลังครอบคุมพื้นที่ทึ้งสิ้น กว่า 14 ฐานปฏิบัติการ วางเครื่องกีดขวางตามช่องทางธรรมชาติ การลาดตระเวนเฝ้าตรวจทั้งกลางวัน กลางคืน โดยการสนธิกำลัง จาก หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสกัดกั้น ป้องกัน ไม่ให้ Covid-19 กลับเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ตอนในได้เป็นอันขาด
.
“แม่ทัพต่อ”พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 ในฐานะ ผบ.ศปก.ทัพภาค1 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานชายแดน ของ ฉก.ทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ในความรับผิดชอบของ กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9)
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ตรวจแนวชายแดน
โดยมี พลตรี บรรยงค์ ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.สุรสีห์ พร้อมด้วย ผบ.มทบ.16 และ ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ
ต้อนรับ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และน้ำ
error: Content is protected !!