วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

ล้อมรั้วชายแดน ลวดหนาม สังกะสี ตั้งโพสต์ทหาร เป็นระยะๆ

“แม่ทัพภาค1” เลียบชายแดน เมียนมา -สวนผึ้ง ตรวจการวางแนวกีดขวาง ช่องทางธรรมชาติ สกัดการลักลอบข้ามแดน สกัดโควิดฯ
“แม่ทัพต่อ”พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค 1 ในฐานะ ผบ.ศปก.ทัพภาค1 ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานชายแดน ของกองกำลังสุรสีห์ ในความรับผิดชอบของ กองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) ที่ ฐานปฏิบัติการ ฉก.ทัพพระยาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โดยมี พลตรี บรรยงค์ ทองน่วม ผบ.พล.ร.9/ผบ.กกล.สุรสีห์ พร้อมด้วย ผบ.มทบ.16 และ ผบ.ฉก.ทัพพระยาเสือ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการในพื้นที่ จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี ร่วมปรึกษาหาแนวทาง ในการป้องกัน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องการแพร่ระบาดของ Covid-19
สำหรับพื้นที่ชายแดนด้านทิศตะวันตก มี กกล.สุรสีห์ เป็นหน่วยรับผิดขอบหลัก ในส่วนของ จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี มี ฉก.ทัพพระยาเสือ ซึ่งจัดกำลังจาก กรมทหารราบที่ 29 เป็นหน่วยรับผิดชอบ เส้นกั้นเขตแดนไทยและ สหภาพเมียนมา ระยะทางกว่า 193 กม. มีช่องทาง ที่ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ข้ามไปมาหาสู่ แลกเปลี่ยนสินค้า ตามวิถีชีวิตและประเพณี กว่า 18 ช่องทาง
จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดCovid-19 ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ถูก จนท. ฝั่งไทยเข้มงวดในการผ่านเข้า-ออก ที่ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันฯ
โดยการวางกำลังครอบคุมพื้นที่ทึ้งสิ้น กว่า 14 ฐานปฏิบัติการ วางเครื่องกีดขวางตามช่องทางธรรมชาติ การลาดตระเวนเฝ้าตรวจทั้งกลางวัน กลางคืน โดยการสนธิกำลัง จาก หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสกัดกั้น ป้องกัน ไม่ให้ Covid-19 กลับเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ตอนในได้เป็นอันขาด ร่วมถึงให้ความช่วยเหลือพี่นัองประชาชน ในการฝ่าวิกฤติจากสถานการณ์ Covid-19
error: Content is protected !!