วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

ไร่ฝิ่น ยังมี อยู่!!

ทหารม้า ผาเมือง ตรวจพบไร่ฝิ่น เตรียมเข้าทำลาย
.
การลักลอบปลูกฝิ่น ตามไหล่เขา ซอกเขา หลบตา การตรวจทางอากาศ และบ้างก็เอาพืชอื่นมาปลูกแซม อำพราง…. ยังคงมีอยู่
ทหารม้า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 (ฉก.ม.5) กองกำลังผาเมือง ตรวจพบไร่ฝิ่น ในพื้นที่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 แปลง พื้นที่รวม 10 ไร่ จึงจัดกำลังเข้าตัดทำลาย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
error: Content is protected !!