วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

จิตอาสา ดำน้ำเก็บขยะ ใต้ทะเล

31 นักเรียนนายร้อย จปร.
จิตอาสา ดำน้ำเก็บขยะ ใต้ทะเล
กองหินเพลิง ระยอง ถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9”
.
นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้า 31 คน ลงเรือจากท่าเทียบเรือบ้านอ่าวมะขามป้อม ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ไปยังแหล่งดำน้ำลึก บริเวณกองหินเพลิง ที่มีความลึกประมาณ 17 เมตร ห่างจากฝั่งระยะทาง 13 ไมล์ทะเล
โดยได้ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล ภายใต้โครงการดำน้ำจิตอาสาเก็บขยะ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563
โดยขยะที่พบบริเวณกองหินเพลิง เป็นขยะที่จมลงก้นทะเลไปติดกลุ่มปะการัง และกองหิน เช่น ขวดแก้ว พลาสติก และอวนจับปลาที่ชาวประมงลากไปติดหิน แล้วลากขึ้นไม่ได้ จึงถูกทิ้งไว้
โดยมี พันโท ตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา อาจารย์ส่วนการศึกษา รร.นายร้อยพระจุลจอมกล้า นำคณะไป
และมี นายภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง และนายรัตนเกียรติ ไทยานนท์ ประธานกลุ่มรักษ์ทะเลระยอง ต้อนรับ
สำหรับ กองหินเพลิง นี้ เป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงามของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีปะการังจำนวนมาก มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่หลากหลายชนิด แม้แต่ปลาฉลามวาฬ จะมาที่บริเวณนี้ทุก 3-5 ครั้งต่อปี
แต่ บริเวณนี้ กลับมีขยะปกคลุมปะการังอยู่มากเช่นกัน
error: Content is protected !!