วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ทหาร มทบ.41 ลำเลียงอาหารสัตว์พระราชทาน ไปมอบให้ชาวนครฯ ที่น้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหญ้า อาหารสัตว์พระราชทาน ให้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เพราะ ไม่ใช่แค่ชาวบ้านเดิอดร้อน แต่สัตว์ ก็เดือดร้อนจาก น้ำท่วม เข่นกัน
โดยทหาร มทบ.41 ได้นำใส่รถ ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน
error: Content is protected !!