วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

“พระองค์ภา” ทรงวิ่ง นำทีม
ลงพื้นที่ไปหาชาวบ้าน ที่รออยู่เบื้องหน้า
หลังจากที่ ทรงแจกจ่ายถุงยังชีพ ให้ชาวบ้าน นครศรีธรรมราช มาตามรายทาง และทรงพระดำเนิน ตรวจพื้นที่น้ำท่วม
โดยทรงเห็นว่า ไม่ไกลมากจึงไม่อยาก ขึ้นรถ ลงรถ
จึงทรงนำวิ่ง ไปพบชาวบ้าน ด้วยพระองค์เอง
.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยากยาก สภากาชาดไทย ณ บ้านบางนกวัก ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยประทับรถยนต์พระที่นั่งจากวัดพังยอม ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ภาษากล ราษฎรในพื้นที่บ้านบางนกกวัก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ทรงเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มารอรับเสด็จ
และ ทรงพระดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ยังคงท่วมขังพื้นที่บ้านเรือนราษฎรด้วยความห่วงใยเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร
จากนั้นทรงวิ่งไป หาชาวบ้านที่รออยู่ เพราะไม่อยากให้รอนาน เพราะทรงพระดำเนินสำรวจพื้นที่ น้ำท่วม อยู่พักใหญ่
จากนั้น พระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ตัวแทนราษฎรในพื้นที่ และราษฎรที่นำเรือมารอรับเสด็จด้วย
.
Cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช , ด้วยใจภักดี
error: Content is protected !!