วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

รุกประชิด ทำเนียบฯ
.
“กลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น” บุกประชิด ทำเนียบรัฐบาล ด้านสะพานชมัยมรุเชฐ ที่มีการวางแนวตู้คอนเทนเนอร์ไว้ โดยเดินเท้าเข้ามาตั้งแต่ เมื่อวานเย็น และอยู่ จนรุ่งเช้า
เพื่อมาฟังคำตอบจากรัฐบาล ตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ
1. รัฐบาลจะต้องทบทวนมติคณะรัฐมนตรีทั้ง 3 ครั้ง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ
2. รัฐบาลต้องสั่งยุติกระบวนการแก้ไขผังเมืองทั้งหมด ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังดำเนินการในขณะนี้
3. รัฐบาล และ ศอ.บต.ต้องสร้างความคิดใหม่ในการพัฒนาที่ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้น และต้องตั้งอยู่บนฐานศักยภาพที่มีอยู่จริงในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน” โดยการยึดประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง
โดยทางทีมทำเนียบฯ พยายามเจรจาต่อไป
ภาพ: ทำเนียบรัฐบาล
error: Content is protected !!