วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

Asean-Japan

“บิ๊กช้าง” ถก รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ญี่ปุ่น เสนอ “ฝึกร่วมด้านความมั่นคงไซเบอร์ “
จัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน –ญี่ปุ่น” พัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
จัดตั้ง “คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยAsean ” รับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นผู้แทน พลเอกประยุทธ์ รมว.กห. ร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ญี่ปุ่น อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ VTC โดยเวียดนามเป็นเจ้าภาพ
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า นาย Kishi Nobuo รมว.กห. ญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงความร่วมมือกันรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของโลกอย่างมาก โดยเกิดความร่วมมือระบบพหุภาคีและการตอบสนองการแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้น
พร้อมชื่นชมบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของ “ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน “ ที่ร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ผ่านมา ด้วยดี
และย้ำว่าญี่ปุ่นให้การสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล
และการร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามรูปแบใหม่ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ผ่านการฝึกที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน
และความสำคัญด้านภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่ทุกประเทศจำเป็นต้องร่วมกันรักษาความมั่นคง ดำรงเสรีภาพและความปลอดภัย
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ริเริ่ม และพร้อมให้การสนับสนุนอาเซียนในการฝึกร่วมด้านความมั่นคงไซเบอร์
พร้อมย้ำว่าญี่ปุ่นพร้อมยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนบนพื้นฐาน ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความจริงใจระหว่างกัน
ทั้งนี้ พล.อ.ชัยชาญ ได้ย้ำถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมา ในการร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน – ญี่ปุ่น” เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และการจัดตั้ง “คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาเซียน” ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาเซียน ในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในภูมิภาค
และย้ำว่าไทยพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนตอบสนองปัญหาความท้าทายของภูมิภาคที่สร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "กระทรวงกลาโหม Ministry of Defence THAILAND"
error: Content is protected !!