วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

“ผบ.ฉก.สงขลา”เยี่ยม ลูกน้อง มอบของขวัญปีใหม่ กำขับการดูแลพื้นที่

10 ธ.ค. 2020
136
“ผบ.ต้น”พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยม ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)เกาะสะบ้า เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน
และเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบาย ข้อสั่งการ ของ ผอ.รมน.ภาค 4
พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล ที่ ฐานปฏิบัติการ ชคต.เกาะสะบ้า บ.กรงอิตำ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา สงขลา
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!