วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

อุด เส้นทาง สู่ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ตชด.วางกำลัง ปิดสะพานวิศกรรมนฤมาณ ปิด ถ.นครราชสีมา พร้อมตู้คอนเทนเนอร์
อุดเส้นทาง ที่จะมา ยังสำนักงานทรัพย์สินฯ …
รับม็อบ รวมตัว อนุสรณ์ 14 ตค. หวั่นเคลื่อนพล ในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม

error: Content is protected !!