วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

พลเอกWei Fenghe รมว.กลาโหมจีน โชว์เหนือ สหรัฐอเมริกาฯ ให้คำมั่น ต่อรมว.กห.Asean-บิ๊กช้าง ยืนยัน ไม่แทรกแซงเรื่องภายในของแต่ละประเทศ

พลเอกWei Fenghe
รมว.กลาโหมจีน
โชว์เหนือ สหรัฐอเมริกาฯ
ให้คำมั่น ต่อรมว.กห.Asean-บิ๊กช้าง
ยืนยัน ไม่แทรกแซงเรื่องภายในของแต่ละประเทศ
ร่วมมือ แก้ปัญหาทุ่นระเบิด
ลาดตระเวนร่วมทางทะเล
ย้ำ ปัญหาทะเลจีนใต้ ต้องยับยังชั่งใจ ไตร่ตรองให้รอบคอบ
กับการแทรกแซงจาก “ภายนอกภูมิภาค”
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นผู้แทน พลเอกประยุทธ์ รมว.กห. ในการประชุม รมว.กห.Asean กับ รมว.กห.จีน
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า ในการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.จีน อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-China Defence Ministers’ Informal Meeting)
พล.อ.Wei Fenghe รมว.กห.จีน ได้กล่าวว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทุกประเทศเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จีนในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ ASEAN ยินดีแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเราจำเป็นต้องเพิ่มพูนความร่วมมือและสนับสนุนกันรับมือกับปัญหาทั้ง COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยจีนยินดีดำเนินการตามข้อตกลงต่างๆ ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และยินดีสนับสนุนความเป็นแกนกลางอาเซียน
พร้อมย้ำว่า ASEAN คือ คู่ค้ารายใหญ่ของจีน ที่เราต่างต้องร่วมกันแก้ปัญหารับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลง
โดยจีนยืนยันไม่แทรกแซงเรื่องภายในของแต่ละประเทศ และพร้อมส่งเสริม เพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียนรับมือกับปัญหาโรคระบาด ภัยพิบัติและการก่อการร้าย
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสันติภาพ การแก้ปัญหาทุ่นระเบิด รวมทั้งการฝึกและลาดตระเวนร่วมทางทะเล
โดยเฉพาะปัญหาทะเลจีนใต้ ที่เราจำเป็นที่ต้องยับยังชั่งใจ ไตร่ตรองให้รอบคอบกับการแทรกแซงจากภายนอกภูมิภาค
อาเซียนได้ชื่นชมบทบาทของจีน ที่สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน และความพยายามระหว่างอาเซียนกับจีนในการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ที่ผ่านมาอย่างเป็นขั้นตอน ช่วงที่อาเซียนและจีนอยู่ระหว่างเผชิญกับการแพร่ระบาดของ COVID-19
พล.อ.ชัยชาญ ได้กล่าวย้ำว่า ไทยยืนยันส่งเสริมความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ความไพบูลย์และความยั่งยืนร่วมกัน
ในภาพอาจจะมี 3 คน
error: Content is protected !!