วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

อัพเดท ความรู้ เรื่องเครื่องบิน และ ฮ.

อัพเดท ความรู้ เรื่องเครื่องบิน และ ฮ.
กับ Airbusที่ยังคงสร้างและพัฒนายุทโธปกรณ์
ในAirbus Trade Media Briefing 2020ต่อเนื่อง7 ชม. #TMB2020
the Future Combat Air System’s (FCAS) และMilitary Combat Cloud
เครื่องบินรบ ใหม่
เฮลิคอปเตอร์ หลายแบบ Drone
ตอนนี้ Airbus พุ่งทะลุฟ้า ขึ้นไปบน Space อวกาศ แล้ว
ไปถึงการสร้างดาวเทียม
ระบบป้องกันดาวเทียม
เน้นการพัฒนา ฮ.
โดยสำหรับทหารเรือ
มี NH-90 Sea Tiger
ที่ Test Pilot มาเล่าประสบการณ์ และปัญหาในช่วงCoViD19
และ ฮ.H145 M ที่ทร.ไทย สั่ง.ซื้อไปแล้ว 5 เครื่อง ทำลายพรางเขียว
.
Airbus จัดสัมมนาออนไลน์ โดยมี ทีมงานที่สื่อทั่วโลก คุ้นเคย จากTMB2019 ที่Munich
error: Content is protected !!