วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

รมว.กลาโหมสหรัฐฯ ล้อมวง คุย รมว.กลาโหมAsean

รมว.กลาโหมสหรัฐฯ
ล้อมวง คุย
รมว.กลาโหมAsean
ย้ำ ยุทธศาสตร์ Free and Open Indo-Pacific
หนุนบทบาท แกนกลาง อาเซี่ยน
ร่วมมือMaritime Security
.
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นผู้แทน พลเอกประยุทธ์ รมว.กห. ในการประชุม รมว.กห.Asean กับ รมว.กห.สหรัฐอเมริกา และการประชุม รมว.กห.Asean กับ รมว.กห.จีน
ในการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.สหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN-U.S. Defence Ministers’ Informal Meeting)
นาย Christopher C. Miller รักษาการ รมว.กห.สหรัฐฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ อาเซียน กับ สหรัฐฯ ว่ามีการขยายตัวจากความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และย้ำถึงยุทธศาสตร์Indo-Pacific ของสหรัฐฯ ที่เปิดกว้างและเสรี
โดยยึดมั่นความเป็นแกนกลางอาเซียน และต้องการให้ภูมิภาคอาเซียน เปิดกว้าง มีเสรีภาพและเสถียรภาพ ทุกประเทศสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน และพร้อมรับมือกับความท้าทายของภูมิภาคที่สำคัญ ด้วยความโปร่งใสและมีส่วนร่วม
โดยเฉพาะการเฝ้าระวังความมั่นคงทางทะเล การก่อการร้าย การปกป้องอธิปไตยและโรคระบาด ด้วยการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันและยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเติบโตและเข้มแข็งไปด้วยกัน
ทั้งนี้ กห.สหรัฐฯพร้อมให้การสนับสนุน กห.อาเซียน และร่วมกับ กห.ไทย อย่างใกล้ชิดในความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลต่อไป
ทั้งนี้ อาเซียนได้ชื่นชมสหรัฐ ฯ ที่สนับสนุนความเป็นแกนกลาง และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ผ่านแผนปฏิบัติการอาเซียน -สหรัฐฯ ปี 64-68
พล.อ.ชัยชาญ กล่าวย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญกับบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐ ฯในภูมิภาค ทั้งในมิติทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน
รวมทั้งเสรีภาพของการเปิดกว้าง ความโปร่งใส เคารพในอธิปไตยและกฎกติกาสากล ไทยมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศและพร้อมทำงานกับสหรัฐ ฯ ในคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!