วันพุธ, 21 เมษายน 2564

ตรวจชายแดนอีสาน

09 ธ.ค. 2020
112
“รองเสธ.เบิร์ด”
สวมชุดพราง ออกภาคสนาม
ขึ้นผามออีแดง เยี่ยมทหาร ดูแลพื้นที่เขาพระวิหาร
พร้อมมอบยุทโธปกรณ์พิเศษ เสริมดูแลชายแดน
พร้อมตรวจ มาตรการคุมโควิดฯชายแดน ตามคำสั่ง ศปม.
.
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร (ผบ.ผบท.)มอบหมายให้ รองเสธ.เบิร์ด พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ และการมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ในพื้นที่ กองกำลังสุรนารี บริเวณผามออีแดง อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งการส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษที่กองทัพไทยจัดหาในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเสริมขีดความสามารถของ กองกำลังป้องกันชายแดน ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย และ การอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตั้งแต่ยามปกติ
โดยมี พลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ต้อนรับ
และในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ยังได้มอบหมายให้ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งยังคงการแพร่ระบาดฯ รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
ทั้งนี้การกำกับดูแล และควบคุมการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ดีขึ้นโดยลำดับ
85
แชร์ 1 ครั้ง
error: Content is protected !!