วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

2 Co./ 911 Past-Present-Future

ได้มาเจอกัน กลางทะเล บนบ้านหลังเก่า …. เรือหลวงจักรีนฤเบศร ในการฝึก “องค์บุคคล ยุทธวิธี กองเรือ กองบิน และ บัญชาการสงครามพิเศษ ปีงบฯ 2564”

2 อดีต ผู้การเรือหลวงจักรีนฤเบศร
ฝ่ายเสธ.วิน พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข หัวหน้าคณะนายทหารฝสธ.ผบ ทร
Co.5 และ เสธ.หวาน พลเรือตรี ชัยยงค์ ขุนทา หัวหน้า คณะฝสธ.ผบ.กร. Co.7 แถม เป็น อดีตผช.ทูตทหารเรือ ประจำกรุง Washington DC. ด้วย และเป็นเพื่อนเลิฟกัน ด้วย ..
error: Content is protected !!