วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กแอร์” ออกงาน ปล่อยขบวนรถ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. รับมอบเครื่องห่มกันหนาว จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
รวมทั้งรับมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จากธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ ร่วมพิธี
ตามที่ได้เกิดสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาว
รวมทั้งขาดอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีพ กองทัพอากาศตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน
โดยจัดขบวนรถยนต์บรรทุกจำนวน 5 คัน นำผ้าห่มกันหนาว 4,000 ผืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ฯเดินทางไปยังกองบินต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ใน 4 เส้นทาง ได้แก่
– เส้นทางที่ 1 ดอนเมือง – ฝูงบิน 466 (จังหวัดน่าน)
– เส้นทางที่ 2 ดอนเมือง – กองบิน 4 (จังหวัดนครสวรรค์)
– เส้นทางที่ 3 ดอนเมือง – กองบิน 21 (จังหวัดอุบลราชธานี)
– เส้นทางที่ 4 ดอนเมือง – กองบิน 23 (จังหวัดอุดรธานี)
– เส้นทางที่ 5 ดอนเมือง – กองบิน 41 (จังหวัดเชียงใหม่)
เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ
พร้อมกันนี้ กองทัพอากาศ ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ และบริษัท เทลซัน เทคโนโลยี ฯ ร่วมกันจัดโครงการ “จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
โดยได้มอบเงินสนับสนุน 2 ล้านบาท ให้แก่กองทัพอากาศ สำหรับนำไปจัดสร้างอุปกรณ์ในการผลิตน้ำสะอาด และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ สำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน
พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!