วันศุกร์, 22 มกราคม 2564

วอร์รูม กลางทะเล กลางค่ำคืน

“บิ๊กอุ้ย” ร่วมประชุมแผนการฝึก การวางกำลัง ในเวลากลางคืน NEX: Night Encounter Exercise บน”เรือหลวงจักรีนฤเบศร” ในการฝึก “องค์บุคคล-ยุทธวิธีกองเรือ -กองบิน-หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ”
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมหารือ รับฟ้ง การแบ่งฝ่ายประลองยุทธ์(NEX: Night Encounter Exercise) การแถลงแผนการฝึก การวางกำลัง ของฝ่ายน้ำเงิน -แดง บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
โดยได้นอนพักแรม บน “เรือหลวงจักรีนฤเบศร” เพื่อติดตามการฝึก ร่วมอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ กับผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด ด้วย
ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ2563 นี้ ซึ่งมีเรือรบผิวน้ำ ร่วมฝึก 11 ลำ อากาศยานจำนวน 6 เครื่อง และชุดปฏิบัติการพิเศษ
โดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และเรือหลวงจักรีนฤเบศร เข้าร่วม การฝึกด้วย
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!