วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

ทำการศึกกับโควิดฯ

“บิ๊กบี้” เด้งรับคำสั่ง ศปม.
ซีล ชายแดน
ทำศึกกับCoViD19
ชี้ เป็นการสู้รบรูปแบบหนึ่ง ทหารต้องใช้ศักยภาพ ยับยั้งไม่ให้มีการแพร่ระบาด
สั่งทุกกองกำลัง ลาดตระเวน -วางกำลังเฝ้าตรวจ-สกัดกั้น -วางเครื่องกีดขวาง -ใช้เครื่องมือพิเศษ -ประสานความร่วมมือกับTBC เพื่อนบ้าน- ตั้งจุดตรวจ
ขอ คนไทยกลับเข้าประเทศตามด่านผ่านแดน
.
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกทบ. กล่าวว่า ตามที่มีข้อมูลการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีคนไทยและชาวต่างชาติบางส่วนได้พยายามลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดน โดยไม่ผ่านการคัดกรอง
และรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันCOVID-19ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นั้น
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้กองกำลังชายแดนของกองทัพบก ดำเนินการตามแนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) อย่างเคร่งครัด
ครอบคลุมทั้งด้านการลาดตระเวน การวางกำลังเพื่อเฝ้าตรวจและสกัดกั้น การวางเครื่องกีดขวาง การใช้เครื่องมือพิเศษ การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น การตั้งจุดตรวจ
ที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และขอความร่วมมือกับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศในพื้นที่ชายแดนว่า
ขณะนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องใช้การเดินทางผ่านช่องทางหลักและเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรอง COVID-19
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ลดขั้นตอนการดำเนินการ และจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพภาพของประเทศ
พลเอกณรงค์พันธ์ เชื่อมั่นในการทำงานของกองกำลังป้องกันชายแดน และได้ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่
ซึ่งต้องรับผิดชอบในหลากหลายภารกิจควบคู่กันไป ทั้งการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ยาเสพติด สถานการณ์ COVID-19 รวมถึงช่วยเหลือประชาชน
พร้อมระบุว่าการแพร่ระบาด COVID-19 เปรียบเสมือนสถานการณ์การสู้รบรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดน ต้องใช้ศักยภาพในการเข้าช่วยคลี่คลายสถานการณ์ ยับยั้งไม่ให้มีการแพร่ระบาด เพื่อไม่ให้คนไทยได้รับความเดือดร้อน
อย่างไรก็ตามในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะมีการเดินทางสัญจรท่องเที่ยว การผ่านเข้าออกในพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ดำรงมาตรการคัดกรองโรค ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างสมดุล
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!