วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

“แม่ทัพเรืออุ้ย” สวมชุดพราง กร. สวมบท นักรบชาวเรือ ออกทะเล นอนในเรือ กับ ลูกน้อง

“แม่ทัพเรืออุ้ย” สวมชุดพราง กร.
สวมบท นักรบชาวเรือ
ออกทะเล นอนในเรือ กับ ลูกน้อง
ฝึกใหญ่ “องค์บุคคล-ยุทธวิธีกองเรือ -กองบิน-หน่วยSeal
“เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช- เรือหลวงจักรีนฤเบศร” 11 เรือรบ 6 ฮ.ปฏิบัติการกลางทะเล
ร่วมบัญชาการการฝึก
ประชุมVTC ผ่านดาวเทียม บนเรือหลวงจักรีฯ กับ ผู้บังคับกองเรือ -ผู้การเรือ ทุกลำ
.
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางด้วยอากาศยาน ลงยัง “เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ
และสังเกตุการณ์การฝึก “องค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ปีงบประมาณ 2564”
และได้นอนพักแรม บน “เรือหลวงจักรีนฤเบศร” เพื่อติดตามการฝึก ร่วมอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ กับผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด
การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ2563 นี้ ซึ่งมีเรือรบผิวน้ำ ร่วมฝึก 11 ลำ อากาศยานจำนวน 6 เครื่อง และชุดปฏิบัติการพิเศษ
โดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และเรือหลวงจักรีนฤเบศร เข้าร่วม การฝึกด้วย
การฝึกทางทะเลของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจากผลการฝึกทำให้เกิดการความชำนาญแก่กำลังพลเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ 6-8 ธค.2563
พลเรือเอก ชาติชาย ได้เดินทางโดยอากาศยานกลางทะเลในการฝึกที่กำลังเข้มข้นไปยัง “เรือหลวงจักรีนฤเบศร” และ พักแรมบนเรือ เฝ้าดูการรบผิวน้ำของกำลังทางเรือที่มีการแบ่งฝ่ายกันอย่างใกล้ชิด
มีการประชุมกับร่วมกับ ผู้บังคับกองเรือทุกกองเรือที่เข้าร่วม ประชุม VTC ผ่านดาวเทียมกับเรือต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการฝึก
และ ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจจากดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ส่งถึงเรือทุกลำที่เข้าร่วมการฝึก
จบลงด้วยเสียงของทหารเรือทุกนาย ที่เปล่งเสียงดังกึกก้องกลางทะเล ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”
error: Content is protected !!