วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

“บิ๊กป้อม” ส่ง”บิ๊กตู่ น้อย” น้องเลิฟ มือขวา ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ช่วยเหลือพี่น้อง ปชช.ภาคเหนือ

“บิ๊กป้อม” ส่ง”บิ๊กตู่ น้อย”
น้องเลิฟ มือขวา ลงพื้นที่เชียงราย
ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ช่วยเหลือพี่น้อง ปชช.ภาคเหนือ
กำชับเร่งฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติ “เวียงหนองหล่ม” กลับมาอุดมสมบูรณ์ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
“บิ๊กป้อม” จะไป เชียงราย 13 ธค.นี้
“บิ๊กตู่” พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับมอบหมาย จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯในฐานะ ผอ.กอนช. ให้
เดินทางไปปฏิบัติราชการ ที่ จ.เชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ “เวียงหนองหล่ม” อ.แม่จัน จ. เชียงราย
พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
พล.อ.กู้เกียรติ ได้ประชุม และหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และปัญหาข้อขัดข้องที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทั้งนี้ “เวียงหนองหล่ม” ถือเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 อำเภอ (อ.แม่จัน อ.เชียงแสน) 4 ตำบล (ต.จันจว้า,ต.จันจว้าใต้,ต.ท่าข้าวเปลือก และ ต. โยนกเชียงแสน) มีพื้นที่ประมาณ 14,000 ไร่
ที่ผ่านมาประสบปัญหาการถูกบุกรุกพื้นที่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลาย แหล่งน้ำตื้นเขิน สภาพโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของพื้นที่ได้รับความเสียหาย ฝ
รวมถึง การเกิดภาวะน้ำหลากน้ำท่วมในฤดูน้ำ ขณะเดียวกันเมื่อถึงฤดูแล้ง จะเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำ ที่ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกษตรกร ได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวนมาก
และหากสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ “เวียงหนองหล่ม” จะได้รับการฟื้นฟูเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่ ฝ
พร้อมทั้งเป็นแก้มลิงธรรมชาติ สามารถคืนพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับประเทศ ในโอกาสต่อไป ได้อีกด้วย
พล.อ.กู้เกียรติ กล่าวมอบแนวทางการพัฒนาโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว อย่างเร่งด่วน พร้อมกำชับขอให้มีการ เร่งสำรวจสภาพปัญหา เพื่อเสนองบประมาณการแก้ปัญหาให้ได้ผล อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะต้องเร่งดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบ ต่อพี่น้องประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ก่อน เป็นลำดับแรก
error: Content is protected !!