วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

สดุดีวีรไทย วีรบุรุษผู้กล้า สักการะ “อนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ” ค่ายวชิราวุธ

08 ธ.ค. 2020
167
“แม่ทัพภาค4”ร่วมงาน
79 ปี สดุดีวีรไทย วีรบุรุษผู้กล้า
สักการะ “อนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ”
ค่ายวชิราวุธ
ยกย่อง วีรกรรมกล้าหาญของวีรชนในสงครามมหาเอเชียบูรพา
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก ทำพิธีรำลึกวันวีรไทย 2484 ที่ อนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าวีรชนผู้กล้า สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
โดยมีคุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ กำลังพลกองทัพภาคที่ 4 พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี
โดยทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และเป็นผู้แทนวางพวงมาลาของรมว.กลาโหม,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด,ผู้บัญชาการทหารบก และพวงมาลาของ แม่ทัพภาคที่ 4
จากนั้นทำพิธีสดุดีวีรไทย พิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิ อุทิศดวงวิญญาณวีรไทย 2484 และมอบรางวัลการประกวดพวงมาลาที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงาน ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ทั้งนี้ ในวันที่ 8 ธ.ค.ของทุกปี จะรำลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา โดยได้สละกำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนชีวิตของตนเอง เพื่อต่อต้านกองกำลังผู้รุกรานที่ส่งกำลังยกพลขึ้นบกทางภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี เมื่อ 8 ธ.ค. 2484 อย่างกล้าหาญ
ต่อมาได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นและขนานนามอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่า “อนุสาวรีย์วีรไทย 2484” หรือที่ชาวนครศรีธรรมราช เรียกกันว่า อนุสาวรีย์พ่อจ่าดำ ตั้งอยู่ภายในค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช
โดยตัวอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ เป็นรูปทหารสองมือจับปืนติดดาบเตรียมแทง ขนาดเท่าครึ่งของคนจริง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในพื้นที่จวบจนปัจจุบัน
error: Content is protected !!