วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

ความสัมพันธ์ ทหารไทย-ทหารกัมพูชา อยู่ในขั้นดีเยี่ยม

ความสัมพันธ์ ทหารไทย-ทหารกัมพูชา อยู่ในขั้นดีเยี่ยม
ไม่มีปัญหากระทบกระทั่ง
อยู่ร่วมกันในพื้นที่ เขาพระวิหาร ตลอดแนว อย่างเพื่อนพี่น้อง
โดยเคร่งครัดในกฏกติกา ระเบียบวินัย.
มีอะไร คุย เคลียร์กัน ทันที
เพราะ เราเป็น Asean ด้วยกัน เชื่อในอนาคต จะมีการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
“แม่ทัพหม่อง” พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม. แม่ทัพภาค2 คนใหม่ ทหารคนกรุงฯ แต่ไปอยู่อิสาน มาตลอดชีวิตรับราชการทหาร ….. เผย กองทัพภาค2 หันมา ให้ความสำคัญกับการสกัดกั้น ยาเสพติด-โควิดฯ- การลักลอบข้ามแดน- ลักลอบขนสินค้าเกษตร ข้ามแดน
All quiet on the Northeast front
BANGKOKPOST.COM

error: Content is protected !!