วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

รถครัวสนาม ทบ.

พลเอกประยุทธ์ เยี่ยม ให้กำลังใจ ทหาร มทบ.41 ที่ปฏิบัติภารกิจรถครัวสนาม. ประกอบอาหาร แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและให้บริการ พี่น้องประชาชนและจนท. ที่
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โดยมี พลตรีธิรา แดหวา ผบ.มทบ.41 ต้อนรับ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
error: Content is protected !!