วันอังคาร, 26 มกราคม 2564

“บิ๊กบี้” ส่งมอบพื้นที่ทหาร 100 ไร่ คืนให้ “ผบ.พล.1 รอ.” ทำสนามฝึกทางยุทธวิธี

“บิ๊กบี้” ส่งมอบพื้นที่ทหาร 100 ไร่
คืนให้ “ผบ.พล.1 รอ.”
ทำสนามฝึกทางยุทธวิธี
หลังถูกยึดเป็นที่ทิ้งขยะมากว่า30ปี
แต่จะให้ 37 อปท. นำขยะมาทิ้งได้ จนกว่าจ.กาญจนบุรี ะหาพื้นที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ได้ พร้อมนำเครื่องคัดแยกขยะ 3 เครื่อง มาดำเนินการคัดแยกขยะที่ ย่อยสลายไม่ได้ แล้วนำไปทำลายนอกพื้นที่
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.ทำพิธีส่งคืนพื้นที่ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย บริเวณเชิงเขาทอง เชิงเขาทอง ม.5 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้กับ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) โดยมี ผบ.เนี้ยว พลตรีทรงพล สาดเสาเงิน ผบ.พล.1รอ. รับมอบ
สำหรับ โครงการความร่วมมือการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยแก่งเสี้ยน กาญจนบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากในปี 2559 พลเอก ณรงค์พันธุ์ จิตรแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผบ.พล. 1 รอ. ได้มาตรวจพื้นที่การฝึกของทหารที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจพบพื้นที่บริเวณ เนินเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบก เพื่อใช้เป็นพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีของ พล. 1 รอ.
ได้มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ปี 2530 ในพื้นที่ 100 ไร่ ประมาณการ จำนวนขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 1 ล้านตัน
จึงมีดำริให้ บิ๊กตี๋ พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา พล. 1 รอ. จัดตั้งโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งโครงการได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา เพื่อดำเนินการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการและแนวทาง ของ พรบ. รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560
และ ยังคงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 37 แห่ง นำขยะมูลฝอยมาทิ้งได้ จนกว่าทางจังหวัดกาญจนบุรีจะสามารถจัดหาพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยแห่งใหม่ได้
และเพื่อคืนพื้นที่ให้กับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นสนามฝึกทางยุทธวิถี ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ ได้นำเครื่องคัดแยกขยะจำนวน 3 เครื่อง มาดำเนินการคัดแยกขยะที่ ย่อยสลายไม่ได้ แล้วนำไปทำลายนอกพื้นที่
ส่วนขยะที่ย่อยสลายได้ จะนำไปแปรรูปเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อแจกให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2560
จนถึง ปัจจุบัน ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 1 ล้านตัน และสามารถส่งคืนพื้นที่ให้กับ พล. 1 รอ. ได้จำนวน 100 ไร่
WN.
error: Content is protected !!