วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

กอ.รมน. เตรียม ติดตั้ง DustBoy เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 120 เครื่อง พร้อมรับมือ PM2.5

06 ธ.ค. 2020
94
พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า กอ.รมน.และ วช.(สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU 2562-2565) การใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ชุมชนเข้มแข็ง นำความรู้จากผลงานเหล่านั้นไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4กอ.รมน.) ได้ขอรับการสนับสนุน เครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Dustboy) 120 เครื่อง จาก วช.(สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อยู่เป็นประจำ ในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ทั่วประเทศ โดยจะไม่ติดตั้งซ้ำกับจุดที่ วช.ติดตั้งอยู่เดิม
สำหรับอุปกรณ์นี้ ได้แบ่งการ ส่งมอบออกเป็น2 ระยะ
โดยระยะที่ 1 ส่งมอบในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 1 จำนวน 30 เครื่อง การส่งมอบในระยะที่ 2 จำนวน 90เครื่อง ส่งมอบในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 2, กอ.รมน.ภาค 3และ กอ.รมน.ภาค 4
โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563 เป็นต้นมา
ทั้งนี้เพื่อให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้ดำเนินงานบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการแจ้งเตือน สำหรับช่วยลดผลกระทบตามมาตรการตรวจสอบและลดจุดกำเนิดของมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
การติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Dustboy) เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนองตอบต่อนโยบาย ของรัฐบาลในการใช้นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองตามมาตรการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
ซึ่งเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Dustboy) นี้ มีขีดความสามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐาน และสามารถรายงานข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้ตามเวลาปัจจุบัน (Realtime) โดยผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ทั้งนี้ กอ.รมน. จะมีการประเมินผลและประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือฯในช่วงที่เกิดผลกระทบ ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน นำมาใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "일일 กอ.รมน.เตรียมติดตั้ง DustBoy120เครื่อง 120 เครื่อง ตรวจวัดฝุ่นPM2.5 ตรว PM2.5"
error: Content is protected !!