วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

“ลุงแอ้ด” พาเด็กๆ มุสลิมชายแดนใต้เข้าวัด หงส์ฯ

“ลุงแอ้ด” พาเด็กๆ มุสลิมชายแดนใต้เข้าวัด หงส์ฯ
เข้าค่าย แบบ New Normal คุมเข้มโควิดฯ
ยันต้องเดินหน้า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ต่อ ตามเจตนารมณ์ของ เด็กๆที่ตั้งใจมาร่วมโครงการ
และ เพื่อมอบโอกาสแห่งความเท่าเทียมกัน
.
บิ๊กแอ้ด พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี. และ ประธานมูลนิธิ รัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นำ เยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 เข้าเยี่ยมชมวัดหงส์รัตนาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
และนมัสการ ท่านเจ้าคุณมีชัย เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม โดยมีตัวแทนเหล่าทัพ และตัวแทนสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วม
พลเอกสุรยุทธ์. ระบุว่า แม้
ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนทั่วโลก
แต่ เป็นโอกาสดีของประเทศไทย ที่สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการผ่อนคลายในทิศทางที่ดีขึ้น
คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นของเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ นับตั้งแต่ต้นปี 2563 จึงได้มีการตัดสินใจ จัดกิจกรรมโครงการฯ รุ่นที่ 37 ขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อมอบโอกาสแห่งความเท่าเทียมกัน
โดยยังยึดมั่น เน้น “ความเป็นไทย ความเป็นธรรม” และ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ตามที่ พลเอกเปรม เคยพร้ำสอนมาตลอด
ในเรื่อง “ความเป็นไทย” ว่า เยาวชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด นับถือศาสนาใด มั่นใจได้ว่าทุกคนรักประเทศไทย โดยเราทั้งหลายต้องสำนึกเสมอว่า เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้ประเทศของเรา มีความสุขความสงบ เราจำเป็นต้องรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมกัน ว่าทำอย่างไร บ้านเมืองเราจะมีความรัก ความสุข
ส่วน “ความเป็นธรรม” นั้น หมายถึง ความยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทั้ง 3 อย่างนี้ เราต้องมีให้จากกันและรับจากกัน เพื่อนำไปสู่ความปกติสุขให้แก่ชาติบ้านเมืองของเรา
ดังนั้น การที่เราร่วมทำกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงพลังแห่งการตอบแทนชาติบ้านเมือง ซึ่งขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกิจกรรมเพื่อผลสำเร็จของตนเองที่คาดหวังไว้
error: Content is protected !!