วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” พายเรือ ไปเยี่ยมถึงบ้าน

“แม่ทัพเกรียง” พายเรือ
ไปเยี่ยมถึงบ้าน
พร้อมถุงยังชีพ พระราชทาน
แก่ ชาวปากพนัง. นครศรีธรรมราช
.
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 นำถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทาน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ซึ่งการเดินทางต้องใช้รถขนาดใหญ่และเรือสัญจร เนื่องจากถนนเข้า-ออกหมู่บ้าน น้ำสูงกว่า 1.50 เมตร เนื่องจากพื้นที่ตำบลเกาะทวด เป็นแอ่งกะทะ เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี
นอกจากนี้ ยังไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ใน 11 หมู่บ้านของตำบลที่วัง รวมจำนวน 270 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
โดยมี ผู้แทนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี ที่วัดชายคลอง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และธรรมชาติ
error: Content is protected !!