วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

ทหาร ค่ายสุรสีห์ วางปืน มาจับเคียว…เกี่ยวข้าว ช่วยชาวนา ประหยัด

พลตรี บรรยง ทองน่วม ชกองพลทหารราบที่ 9 (ผบ.พล.ร.9) มอบหมายให้ พันโท ประจักษ์ ระลึก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 29 (ผบ.ร.29พัน3) นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ลงแขกเกี่ยวข้าวให้กับ ชาวบ้าน บ้านทุ่งนานางหรอก ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
บนเนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อเป็นการลดค่าจ้างแรงงานที่พุ่งสูงถึงวันละ 350 บาทต่อวันต่อคน รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิต เเละช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ
และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับประชาชน เปรียบเสมือนญาติมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงของชุมชนค่ายทหาร เพราะ “ทหารคือ ลูกหลานของประชาชน”
นาง สุกัญญา ศิริพานิช เจ้าของนา กล่าวว่า ฐานะยากจน ไม่ค่อยจะมีเงิน ถ้าจะไปจ้างคนมาเกี่ยวก็จะตกวันละ 300 – 350 บาทต่อคน ถ้าใช้รถเกี่ยวก็จะตกไร่ละ 800 บาท รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆน่าจะไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท และยังรู้เลยจะได้ข้าวมากน้อยเท่าไหร่ ขายแล้วจะได้เงินเหลือไว้ใช้แค่ไหน
รู้สึกดีใจและโชคดี
ที่ทางทหารเข้ามาช่วยในครั้งนี้ เป็นการประหยัดค่าแรงงานได้ดี และเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันเวลา เนื่องจากข้าวที่ปลูก หากเก็บเกี่ยวไม่ทัน ต้นข้าวก็จะแห้งกรอบหรือล้ม เพราะแรงลมหนาวที่กำลังมาถึงนี้ จะทำให้เกี่ยวข้าวเป็นไปด้วยความล่าช้าและมีความยุ่งยากกว่าต้นข้าวที่ยืนต้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก
error: Content is protected !!