วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

พัทลุง ยังอ่วม น้ำท่วมอก!!

“เสธ.เวฟ”นำทีมทหารสีน้ำเงิน ภาค4
ลุยน้ำ. เยี่ยมชาวบ้าน
มองถุงยังชีพ หยูกยา ถึงหน้าบ้าน
.
“เสธ.เวฟ” พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สำนักงานทหารพัฒนาภาค4 (สนภ.4 นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การทำงานของ ทหารสีน้ำเงิน นทพ. ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
พร้อมแจกจ่ายอาหาร, น้ำดื่ม, มอบถุงยังชีพ และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรชุมชนบ้านปากคลองเก่า 159 ครัวเรือน ด้วย ชุมชนบ้านปากคลองเก่า ม.2 ต.มะกอกเหนือ และ ม.9 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดยมี พ.อ. บรรณกร วงษ์สุวรรณ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 (ผบ.นพค.43 ) สนภ.4 นทพ., นภ.ควนขนุน และผู้นำชุมชนบ้านปากคลองเก่า ร่วมคณะ
error: Content is protected !!