วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

“”ปลัดณัฐ” นำแผง รองปลัดกลาโหม บก -เรือ-อากาศ ทำบุญตักบาตร ถวาย “ร.9”….พร้อมจัดงาน ถนนสนามไชย

.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม2563
ที่ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี รองปลัดกระทรวงกลาโหม ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมพิธี
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงาน วันชาติ วันพ่อ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่1-6 ธันวาคม 2563 โดยใช้สถานที่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ มิวเซียมสยาม
ตั้งแต่เวลา 1000-21.30 น. รวมทั้งได้เปิดวัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดราชประดิษฐ์ และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้พี่น้องประชาชนได้เข้าสักการะ
161
แชร์ 3 ครั้ง
error: Content is protected !!