วันพุธ, 20 มกราคม 2564

“บิ๊กตู่” มอบเงินช่วยเหลือ จนท.เหยื่อโควิตฯ

“บิ๊กตู่” มอบเงินช่วยเหลือ
จนท.เหยื่อโควิตฯ
ของหลายส่วนราชการ
ที่เสียชีวิต
รวมกว่า 1 ล้านบาท
.
พลเอก ประยุทธ์ มอบเงินช่วยเหลือ แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดฯ เช่น จาก ตม. และสาธารณสุข
บัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ที่ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
error: Content is protected !!