วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

“ผบ.กองกำลังสุรสีห์” ตรวจชายแดน ด่านสิงขร สั่ง Lock Down ห้ามคนเข้า-ออกชายแดน ไทย-เมียนมา

“ผบ.กองกำลังสุรสีห์”
ตรวจชายแดน ด่านสิงขร
สั่ง Lock Down
ห้ามคนเข้า-ออกชายแดน ไทย-เมียนมา
ให้แค่การรับ-ส่งสินค้า บนสันแดนที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น
วางแนวลวดหนาม -ติดไฟส่องสว่างตามช่องทางธรรมชาติ เสริมด้วยยุทโธปกรณ์พิเศษในการเฝ้าตรวจ โดรนน-กล้องจับความเคลื่อนไหว
ยัน ไม่มีการเปิดของสถานบันเทิงทุกประเภท
“บิ๊กบี้ ผบ.ทบ.” เตรียมลงพื้นที่ 7ธค.นี้
.
พลตรี บรรยง ทองน่วม ผบ.กกล.สุรสีห์ พร้อมด้วย รอง ผบ.กกล.สุรสีห์ ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดแนวชายแดนทางด้านตะวันตกในพื้นที่ กองทัพภาค1 และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาค1 ในภารกิจป้องกันชายแดน ,การป้องกันการลักลอบทำผิดกฎหมาย และมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบเข้าเมือง
ซึ่งในปัจจุบันชายแดนไทย-เมียนมาในพื้นที่ กกล.สุรสีห์ ไม่มีการเปิดของสถานบันเทิงทุกประเภท
รวมถึงไม่มีการผ่านเข้า-ออก ของบุคคล และยานพาหนะ มีเพียงการรับ-ส่งสินค้า บนสันแดนบริเวณจุดผ่านแดนที่ได้รับการอนุญาต เท่านั้น
โดยการปฏิบัติในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของ กกล.สุรสีห์ ได้มีการติดตามสถานการณ์ร่วมกับเมียนมาในพื้นที่เฝ้าระวังก่อนถึงแนวชายแดน
และประสานสำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารไทยย่างกุ้ง เพื่อเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของเมียนมา ในเรื่องการเพิ่มความเข้มงวด และการบังคับใช้กฏหมายของฝ่ายไทยในการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย
ทำให้ในปัจจุบันหมู่บ้านตามแนวชายแดน ในฝั่งเมียนมาตรงข้าม กกล.สุรสีห์ ได้มีการ lock down ป้องกันการเข้า-ออก ของบุคคลนอกพื้นที่
สำหรับพื้นที่แนวชายแดน ได้มีการบูรนาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ และกรมควบคุมโรคระหว่างประเทศ เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน การวางเครื่องกีดขวาง และไฟส่องสว่างตามช่องทางธรรมชาติ และจุดที่สามารถอ้อมผ่านได้ เสริมด้วยยุทโธปกรณ์พิเศษในการเฝ้าตรวจ เช่น โดรน, กล้องจับความเคลื่อนไหว เป็นต้น
ในส่วนพื้นที่ถัดจากแนวชายแดน ได้มีการร่วมกับฝ่ายปกครองทำการสำรวจตรวจสอบระบบประชากรหมู่บ้านตามแนวชายแดน
สำหรับเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ได้มีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดทั้งทางบก และทางน้ำ
ในพื้นที่ตอนใน ได้มีการประสานการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำบลปลายทางของผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้กับ กอ.รมน.จว. แรงงานจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบพื้นที่ตอนใน
สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจทุกนาย ได้มีการเน้นย้ำในการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันในการคัดกรองตามมาตรการโควิด อย่างเคร่งครัด
โดยมีรายงานว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. จะลงพื้นที่ ตรวจชายแดน ในพื้นที่ กกล.สุรสีห์ 7ธค.นี้
error: Content is protected !!