วันพุธ, 20 มกราคม 2564

6 เสือป่าแจ้งวัฒนะ

“บิ๊กแก้ว” นำทีม เสือป่าแจ้งวัฒนะ
รำลึก “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ของกองบัญชาการกองทัพไทย
โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธ์. พลเอก พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์
พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ บิ๊กต่วย พล.อ.อ. สุทธิพันธ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ บิ๊กไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ร่วม
การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ทั้ง พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมบริจาคโลหิต
กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่าง ๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน
error: Content is protected !!