วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

“บิ๊กแก้ว” สวมหมวก หัวหน้า ศปม.

04 ธ.ค. 2020
58
ประชุมใหญ่ “ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง”
เพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองฯ หลังเกิดเหตุ 3 สาวไทย ติดCoViD แอบข้ามแดนจากเมียนมา มาแพร่เชื้อในไทย
เพิ่มความเข้มข้น เฝ้าตรวจ -ลาดตระเวนตามแนวชายแดน
.
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ประชุมฯ
หารือร่วมกันระหว่างส่วนราชการใน ศปม. และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมหาแนวทางในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ห้องประชุมชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงสถานการณ์และแนวโน้มของผู้ติดเชื้อ COVID – 19 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝยก.ศปม.) ได้เสนอแนวทาง การสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด
พลเอก เฉลิมพล เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่ชายแดน เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจ การลาดตระเวนตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
พร้อมดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!