วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

“กอ.รมน.”เร่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจสถานการณ์โควิดฯ การ์ดไม่ตก

04 ธ.ค. 2020
43
“กอ.รมน.”เตรียมส่ง “ชุดขุนด่าน”
ลงพื้นที่
เร่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจสถานการณ์โควิดฯ การ์ดไม่ตก
ปลุกจิตสำนึก คิดถึงส่วนรวม
หลังเกิดเหตุ3 สาวไทย ติดโควิดฯ แอบข้ามจาก เมียนมา เข้าไทย มาแพร่เชื้อในประเทศ
จัด ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กอ.รมน.
พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ตามที่มีสถานการณ์ผู้ลักลอบเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และได้เดินทางต่อมาบางจังหวัดเช่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดการติดเชื้อเป็นบางส่วนนั้น
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ได้สั่งการและกำชับการปฏิบัติของ กอ.รมน. ผ่านศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศรมน.) ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ยังคงดำเนินการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงในการสกัดกั้นการนำเชื้อจากต่างประเทศ
ด้วยการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจการ/กิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างเป็นปกติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่เหมาะสม
นอกจากนี้ กอ.รมน. ได้มีแผนงานที่จะจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กอ.รมน. (ชป.กร.กอ.รมน. / ชุดวิทยากรขุนด่าน) ในห้วงเดือน ธ.ค. 2563
ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานเชิงรุกของ กอ.รมน. โดยจะใช้ชุดวิทยากรขุนด่านดังกล่าวลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการควบคุมโรคและมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ศบค.) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งขอให้มีความตระหนักต่อสถานการณ์แต่อย่างตื่นตระหนกจากข่าวสารที่ได้รับ ขอให้ดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
กอ.รมน. โดย ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ศรมน.) ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยการปฏิบัติมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย, การหมั่นการล้างมือ, การรักษาระยะห่าง
รวมถึง การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เมื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะอย่างเคร่งคัด เหมือนที่เคยดำเนินการที่ผ่านมาต่อไป
ทั้งนี้หากผู้ใดที่มีความเสี่ยงเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเชื้อโรคโควิด-19 ขอทุกท่านได้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อสังคมด้วยการรีบติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อเข้ารับการตรวจเช็คอาการที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!