วันพุธ, 27 มกราคม 2564

ตามเสียงเรียกร้อง ถามหา?

“บิ๊กตู่” เตรียม ไปเยี่ยมชาวบ้าน น้ำท่วม นครศรีธรรมราช 7 ธค. นี้
เผย ที่นายกฯไม่ลงไปช่วงนี้
เพราะไม่อยากไปเป็นภาระ
ปล่อยให้ในพื้นที่ทำงานไป
.
พลเอกประยุทธ์. นายกฯ เตรียมบินนครศรีธรรมราช เยี่ยมผู้ประสบภัย
ที่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จากชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ พบปะพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ องค์การบริหารส่วนตำบล หูล่อง อำเภอปากพนัง
ทั้งนี้ มีรายงาน ว่า การที่ พลเอกประยุทธ์ ไม่ลงไปช่วงนี้ เพราะไม่อยากไปเป็นภาระ. เพื่อให้ ส่วนราชการในพื้นที่ทำงานไป อย่างเต็มที่
error: Content is protected !!