วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

“บิ๊กบี้” ลงพื้นที่อีสานใต้ วันที่2

“บิ๊กบี้”
ลงพื้นที่อีสานใต้ วันที่2
เยี่ยมหน่วย RDF
ดูการฝึก ทหารเกณฑ์
และอาหารการกิน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เป็นวันที่2
โดยในวันนี้ลงพื้นที่อีสานใต้ที่ จ. อุบลราชธานี เยี่ยมติดตามการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยทหารและกำลังพล
โดยได้เยี่ยมชมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 2/2563 กองพันทหารราบที่ 1, 2 และ 3 กรมทหารราบที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก (Rapid Deployment Force : RDF) ที่มีขีดความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจอย่างรวดเร็วและทันสมัย
เน้นย้ำให้หน่วยดูแลสุขภาพ การคัดกรองโควิดและยาเสพติด ปฏิบัติตามมาตรการพิทักษ์พลอย่างเข้มงวด, ดูแลให้ได้รับสิ่งอุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ตามสิทธิอย่างครบถ้วน, ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทางด้านวิชาชีพและความสามารถพิเศษต่างๆ, ชมสาธิตการใช้เครื่องช่วยฝึก The Great Wall 602 นวัตกรรมที่สร้างขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจกองกรม RDF
และตรวจโรงเลี้ยง และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับทหารในโรงประกอบเลี้ยง
พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว ณ บ้านพักข้าราชการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำมณฑลทหารบกที่ 22 ซึ่งเป็นเรือนจำในค่ายทหาร
โดย ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารทั่วประเทศ ดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ให้ได้รับตามสิทธิที่พึงมี ครอบคลุมปัจจัย 4 และมีความปลอดภัยตลอดห้วงเข้ารับการฝึก
ทั้งนี้ ตลอดห้วงเดือนธันวาคม ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก มีแผนเดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบของขวัญ อวยพรปีใหม่ให้กับหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลกองทัพบก สามารถปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงและเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
error: Content is protected !!