วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

The Great Wall

03 ธ.ค. 2020
54
The Great Wall
ทบ.เสริม The Great Wall เป็นสถานีการฝึกทหารใหม่ เพิ่ม ทักษะการปีนป่าย ..”บิ๊กบี้” เยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ร.6 อุบลฯ
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เยี่ยมชมการฝึกของทหารใหม่ ในสถานีต่างๆ ในการตรวจเยี่ยม กรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี
และ การสาธิตการใช้ great wall ซึ่งเป็นเครื่องออกกำลังกายของหน่วยที่จัดทำขึ้นมา ในรูปแบบของการจำลองการปีนหน้าผา การปีนอาคาร เพื่อให้กำลังพลใช้ออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เสริมสร้างความคล่องตัว
ผบ.ทบ. ได้ขอให้หน่วย นำข้อมูลการจัดสร้าง great wall นี้ ไปนำเสนอในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกในโอกาสต่อไป เพื่อให้ทุกหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ ได้รับทราบถึงการจัดทำเครื่องออกกำลังกายในลักษณะเช่นนี้
รวมทั้งเยี่ยมชม นวัตกรรม ยุทโธปกรณ์ของหน่วย นวัตกรรมยานล้อไร้คนขับ ที่หน่วยได้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
ซึ่งยานล้อไร้คนขับนี้ เป็นยานพาหนะที่สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลในระยะ 500 เมตร
อีกทั้งยังมีการติดตั้งกล้องและระบบสัญญาณภาพ มายังมอนิเตอร์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อันตรายหรือพื้นที่เป้าหมาย เพื่อลดการสูญเสียของกำลังพลลงได้
ขณะเดียวกัน ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ของ กรมทหารราบที่ 6
ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านจิตใจ ตลอดจนข้อมูลทั้วไปของทหารใหม่ โดยเฉพาะภูมิลำเนา ระดับการศึกษา และสถานะของทหารใหม่ ก่อนเข้าประจำการ
นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึก ดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับทหารใหม่ ที่เข้ามาประจำการ
โดยจะต้องเน้นให้ทหารใหม่ มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น กว่าก่อนที่จะเข้ามาประจำการ
ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในการฝึก และศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร เพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายสิบทหารบก
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!