วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

ตั้งแต่ เช้ายัน ค่ำ

ตั้งแต่ เช้ายัน ค่ำ
ทหารพัฒนา 4
ลุยเอ็กซเรย์พื้นที่
นครศรีธรรมราช,สุราษฏร์ธานีและพัทลุง
ช่วยชาวบ้าน น้ำท่วมหนักมาก
.
บิ๊กแขก พลเอก นเรนทร์ ศิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค 4 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเรือไฟเบอร์ติดเครื่องยนต์ เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
โดยเบื้องต้นได้มีการแจกจ่ายน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างพนังกั้นน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ของประชาชน
และขนย้ายสิ่งของของประชาชนขึ้นที่สูง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเด็กเล็ก และผู้ป่วย,ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ
โดยได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อดำรงความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะใช้ทุกศักยภาพในการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยทุกรูปแบบ และจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
error: Content is protected !!