วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯให้ “ท่านชายปีใหม่” นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

02 ธ.ค. 2020
225
“ในหลวง” โปรดเกล้าฯให้
“ท่านชายปีใหม่”
นายทหารราชองครักษ์พิเศษ
เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล นักวิจัยดีเด่น
ที่ศาลาดุสิตาลัข….พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯให้ พันโท หม่อมเจ้า นวพรรษ์ ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งโล่รางวัลในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฎ ราชภักดิ์
.
พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
error: Content is protected !!