วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

“ลุงบี้” สอนหลานๆ “ร.ด.” ติวประวัติศาสตร์

02 ธ.ค. 2020
50
“ลุงบี้” สอนหลานๆ “ร.ด.”
ติวประวัติศาสตร์
ชนชาติไทย -ท้องถิ่น
พบ รด.NewGen.-รด.ไซเบอร์ – รด.จิตอาสาพระราชทาน
ฝึกจิตใจเสียสละ ทำงานเพื่อสังคมเป็นส่วนรวม
ฝากขยายความ บอกต่อ
.
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เยี่ยม มทบ.26 และ ร.23 พัน.4 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โดยมี พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม มทภ.2 พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง มทภ.2 พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.ร.6 พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.26 พันโท กิตติวรา อารีรักษ์ ผบ.ร.23 พัน.4 ต้อนรับ
.
.ตรวจเยี่ยมการฝึกศึกษาของ นศท.ของชั้นปีที่ 4-5 โดยได้ชมการเรียนการสอนประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และชมกิจกรรมนิทรรศการ รด.นิวเจน รด.ไซเบอร์ และกิจกรรม รด.จิตอาสาพระราชทาน
ผบ.ทบ.ได้ชื่นชมและฝากข้อคิดแก่ รด.จิตอาสา ในเรื่องจิตอาสา ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการนี้มา เพื่อต้องการให้ทุกคนมีจิตใจเสียสละ ร่วมกันทำงานเพื่อสังคมเป็นส่วนรวม ในเรื่องต่างๆ
คือถ้าทุกคนมีความเสียสละ ร่วมมือกันทำงาน มันก็คือจิตอาสาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเสียสละในรูปลักษณะไหนก็ตาม เมื่อมีการทำแล้วเมื่อมีการเริ่มกิจกรรมต่างๆแล้ว ก็จะสามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี
เหมือนกรณีที่ตนสั่งการให้ทหารออกไปเกี่ยวข้าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ก็ถือเป็นการฝึกฝนให้ทหารมีจิตใจที่เสียสละต่อสังคม ช่วยเหลือคนอื่น
แล้วการที่เราร่วมกันทำมันก็คือพลังที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้
โดยขอให้นักศึกษาวิชาทหารนำความสำเร็จที่ได้ จากโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปขยายผลต่อยอด บอกกับคนอื่นๆ ให้เข้าใจต่อไป
error: Content is protected !!