วันศุกร์, 22 มกราคม 2564

“ผบ.ทบ.”รุกจุดยุทธศาสตร์ ชายแดนอิสานใต้

“ผบ.ทบ.”รุกจุดยุทธศาสตร์
ชายแดนอิสานใต้
เยี่ยม ฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือน, -หมุดน้ำเงิน-จุดตรวจการณ์สามแยก -ฐานปฏิบัติการชนแดน -เขาสัตตะโสม-เขาพระวิหาร-ทพ. 2307 ผามออีแดง และร้อย ฉก. 202
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ
ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ตรวจภูมิประเทศ
ฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือน, พื้นที่หมุดน้ำเงิน, จุดตรวจการณ์สามแยก และฐานปฏิบัติการชนแดน ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญจุดหนึ่งของชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ
และตรวจเยี่ยม พร้อมดูการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และได้กำชับให้กำลังพลในพื้นที่ดำรงความต่อเนื่องภารกิจป้องกันประเทศ โดยเฉพาะ การเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรอง ทั้งการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ มาตรการด้านการข่าว และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้าสู่ประเทศ
นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมพร้อมรับฟังภารกิจของหน่วยปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เช่น การปฏิบัติการบริเวณเขาสัตตะโสม,กองร้อยทหารพรานที่ 2307 บริเวณผามออีแดง และกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 202 อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!