วันพุธ, 20 มกราคม 2564

ตรวจค่าย!!

.
“บิ๊กบี้” เยี่ยมหน่วยทหาร อิสานใต้
ตรวจ เรือนจำทหาร
มาตรการดูแล รับมือ จลาจล นักโทษตีกัน และเยี่ยม การฝึก ทหารใหม่ และ นศ.รด. ทั้ง รด.นิวGen. -รด.ไซเบอร์ – รด.จิตอาสาพระราชทาน
หนุนเรียน ประวัติศาสตร์
ยก ภารกิจ จิตอาสา
.
.
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์
ตรวจเยี่ยมเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 26 รับฟังบรรยายภารกิจของเรือนจำทหาร รับฟังบรรยายเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติประจำของผู้ต้องขังในแต่ละวันทำการ
และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัยและการซักซ้อมแผนการควบคุมผู้ต้องขังก่อจลาจล
รวมทั้งเมื่อ ผู้ต้องขังที่ทะเลาะวิวาท
และชมการสาธิตการใช้นวัตกรรมเครื่องพันธนาการของเรือนจำ ที่ได้คิดค้นขึ้นเพื่อลดอาการบาดเจ็บของผู้ต้องขังในเรือนจำอีกด้วย
และ ได้เยี่ยมชมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 โดยได้ชมการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
และ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมา และเล่าถึงความสัมพันธ์ของคนไทยในอดีตกับประเทศเพื่อนบ้าน
และดูนิทรรศการกิจกรรม รด.นิวเจน รด.ไซเบอร์ รวมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ รด.จิตอาสาพระราชทาน
พร้อมกล่าวกับนักศึกษาวิชาทหาร เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน ว่าโครงการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีจิตใจที่พร้อมจะเสียสละเพื่อส่วนรวม รวมถึงเพื่อให้ทุกคนมีจิตอาสาในการทำงานสาธารณะ ช่วยเหลือคนอื่น ที่สำคัญคือ ถือเป็นการรวมพลังกันทำงานให้สำเร็จ
โดยขอให้นักศึกษาวิชาทหารนำความสำเร็จที่ได้ ไปขยายผลต่อยอด บอกกับคนอื่นๆให้เข้าใจต่อๆไป
และไปเยี่ยมชมการฝึกทหารใหม่ ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23
โดยได้ดูการฝึกในวิชายุทธวิธีทางทหาร ซึ่งเป็นการยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่เป็นคู่ ตลอดจนการใช้ดาบปลายปืน
สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับเครื่องแบบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก ของใช้ประจำตัว และเครื่องสนามสำหรับทหารใหม่ และยังได้สอบถามถึงยอดทหารใหม่ ที่สมัครใจเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการอีกด้วย
และได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยทหาร ซึ่งได้เยี่ยมชมทั้งการบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ รวมถึงการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา
error: Content is protected !!