วันพุธ, 27 มกราคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ประชุมVTC กับ “ผบ.ทหารสูงสุดออสเตรเลีย” หลังรับตำแหน่งใหม่ !!

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร กับ พลเอก Angus J. Campbell, AO, DSC ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออสเตรเลีย จาก ห้องรับรอง 64 กองบัญชาการกองทัพไทย
เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพออสเตรเลีย ซึ่งมีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านที่เป็นประโยชน์ในหลายเรื่อง ทั้งในด้านการจัดตั้งความร่วมมือทางทหาร การฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการส่งกำลังบำรุง
พลเอก เฉลิมพล ได้กล่าวขอบคุณ พลเอก Angus J. Campbell, AO, DSC ที่ได้ร่วมสนทนากันในครั้งนี้
พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพ2 ประเทศจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกัน
error: Content is protected !!