วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

“บิ๊กป้อม”ถก คกก.กล้อง CCTV สั่งติดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ

“บิ๊กป้อม”ถก
คกก.กล้อง CCTV
สั่งติดตั้งครอบคลุมทั่วประเทศ
และชายแดน
ช่องทางธรรมชาติ
ป้องกันลักลอบเข้าประเทศ
พอใจติดกล้อง ขายแดนใต้ คืบหน้า
.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ ประธาน คกก.บริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ประชุมที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า จาก มติคณะกรรมการฯ เมื่อ 2 เม.ย. 63 โดย ก.ดีอีเอส ได้มอบหมายให้บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ทดสอบการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ของ 7 หน่วยงานจำนวน 350 กล้อง เข้าสู่ระบบบริหารจัดการส่วนกลาง และสามารถเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ได้เรียบร้อยแล้ว
ทั้ง กรมศุลกากร 10 กล้อง ,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 10 กล้อง ,กองบัญชาการตำรวจนครบาล 10 กล้อง ,กรมท่าอากาศยาน 24 กล้อง ,ท่าอากาศยานดอนเมือง 38 กล้อง ,ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 12 กล้อง และกรุงเทพฯ 246 กล้อง
และรับทราบ ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ แล้วจำนวน 60 จังหวัด คงเหลืออีก 17 จังหวัด
และรับทราบความคืบหน้า การขับเคลื่อนการนำร่องโครงการบูรณาการระบบกล้องCCTV พื้นที่ชายแดน และด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว
รวมถึงรับทราบผลการศึกษา ระบบกล้องCCTV ในพื้นที่ ชายแดนใต้ พบว่ารูปแบบ การ เชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ในพื้นที่ จชต. ได้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมแล้ว และมีความสอดคล้องกับรูปแบบ/หลักการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศ
คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ พ.ศ.2563-2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง โดยให้ สตช.และมท. ดำเนินงานเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงเห็นชอบ หลักเกณฑ์ และคู่มือการจัดหาระบบกล้องCCTV ในพื้นที่ ด้วย
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการฯ ให้กำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยเคร่งครัด พร้อมสั่งการ สตช.,มท.,และ กห. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านความเห็นชอบแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การเชื่อมโยงระบบกล้องCCTV ทั่วประเทศ เกิดการบูรณาการข้อมูลได้มาตรฐาน สามารถใช้ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และสามารถป้องปรามการก่อเหตุร้าย ทั่วประเทศ เน้นพื้นที่การจราจร และตามแนวชายแดน
รวมถึงช่องทางธรรมชาติ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!