วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

ละครLight and Sound 3 มิติ “รู้รักสามัคคี เพราะพระบริบาล”

เปิดเวทีการแสดง หน้ากลาโหม
กลางดงปืนใหญ่ ครั้งแรก
ละครLight and Sound 3 มิติ
“รู้รักสามัคคี เพราะพระบริบาล”
พร้อม ยิงเลเซอร์ บนตึกกลาโหม
งานวันพ่อ วันชาติ รำลึก “ในหลวง ร.9”
1-6 ธค.
เริ่มแล้ว คืนแรก
และครั้งแรก
ใช้สนามหญ้าหน้ากลาโหม เป็นเวที
แสดงละครประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสม ภาพ 3 มิติ ยิ่งใหญ่อลังการ เรื่อง “รู้รักสามัคคี เพราะพระบริบาล”
งานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
พร้อมนิทรรศการตลอดแนวถนนสนามไชย
ไหว้วัดพระแก้ว ยามค่ำคืน ได้ด้วย
1-6 ธันวาคม 2563
ละคร วันละ 2 รอบ
รอบแรกช่วงเวลา 18.30-19.15 น.
และรอบสอง ช่วงเวลา 20.30-21.15 น.
และ การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ประกอบเทคนิคการฉายวิดีโอ Mapping
สำนักนายกรัฐมนตรี และ คณะกรรมการ กสทช. กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัยรังสิต และเครือข่ายฯ 14 สถาบัน จัดงาน และนิทรรศการ ตลอดแนวถนน สนามไชย วังสราญรมย์ และ มิวเซี่ยมสยาม
ในโซน พระราชทาน
มี นิทรรศการโครงการในพระองค์และไตรโครงการ”
บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และหน้าทำเนียบองคมนตรี
​​
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
​​
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
​​
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
​​
โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
​​
มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
​​
โครงการของสโมสรกีฬา Bounce Be Good (BBG Club)
การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ประกอบเทคนิคการฉายวิดีโอ Mapping ภาพเสมือนจริง 3 มิติ ความละเอียดสูง ที่อาคารศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม นำเสนอพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กำหนดการแสดงจำนวน 2 รอบ ๆ ละ 45 นาที คือ เวลา 18.30 – 19.15 น. และเวลา 20.30 – 21.15 น.
สวนวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดแสดงรอบเดียว ในเวลา 20.30 – 21.15 น.
นอกจากนี้ จะมีการแสดงขบวนพาเหรดจำนวน 2 ชุด จากวงโยธวาทิตของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเวลา 16.00 น. และจากกระทรวงวัฒนธรรมชุด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบารมี” ในเวลา 17.00 น. เริ่มต้นขบวนตั้งแต่มิวเซียมสยามจนถึงบริเวณหน้าศาลฎีกา
ทั้งนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 งดการแสดงขบวนพาเหรด
​โซนนิทรรศการ จัดแสดง ณ บริเวณถนนสนามไชยตลอดสาย และบริเวณหน้าสวนสราญรมย์
​​- นิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” เป็นการนำเสนอผลงานของจิตอาสาพระราชทานของกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ในรูปแบบนิทรรศการภาพลักษณะหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ประกอบด้วย ภาพกิจกรรมจิตอาสาแยกตามประเภทของจิตอาสา คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และ
จิตอาสาเฉพาะกิจ
นอกจากนี้ จะมีนิทรรศการของหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร​
​​- นิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 หน่วยงาน
​​- นิทรรศการ “อัครศิลปิน” โดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการนำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านจิตรกรรม ด้านประติมากรรม ด้านการถ่ายภาพ ด้านวรรณศิลป์ ด้านงานสถาปัตยศิลป์
ด้านวาทศิลป์ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านหัตถศิลป์และงานออกแบบ และด้านนาฏศิลป์และดนตรี
-​โซน “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” เป็นการนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชน
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน จำนวน 18 บูท โดยจัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
​​- เวทีการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน จำนวน 2 เวที เวลา 10.00 – 20.00 น.
​​- การจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space)
​​- กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน
​​- กิจกรรมการบริการผู้ร่วมงาน เช่น เพ้นท์หน้า ทาสีเล็บ ฯลฯ
​​- การจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม
​​- กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์/นักข่าวเยาวชนภาคสนาม
​โซน “เลิศลิ้มชิมรส เหนือจรดใต้” และโซน “เดินชิมริมทาง” เป็นการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน 40 ร้าน และมีกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในโซนฯ โดยจัดแสดง ณ ภายในสวนสราญรมย์ และบริเวณถนนสนามไชยตลอดสาย ประกอบด้วย
​​- กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร วันละ 1 ชุด เป็นการนำเสนอวิธี/ขั้นตอน
การประกอบอาหารพื้นถิ่น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหาร พร้อมทั้งแจกให้แก่
ผู้เข้าชมงานได้ชิมตามความเหมาะสม เวลาการสาธิต 17.00 – 18.00 น.
​​- กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วันละ 1 ชุด เวลาแสดง 18.00 – 19.00 น. ​​- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และจำหน่ายอาหารจากกลุ่มผู้ประกอบการ
ของกรมการพัฒนาชุมชน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
​​- กิจกรรม “พาพ่อใส่ผ้าไทย ได้รางวัล” โดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดกิจกรรม “ต้นไม้ของพ่อ” พร้อมแขวนตุ๊กตาที่มีความน่ารัก สวยงาม จำนวน 10,000 ตัว เพื่อแจกให้แก่ประชาชนทั่วไปที่พาคุณพ่อสวมใส่ผ้าไทยมาเที่ยวงาน และมีกิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ ได้รับตุ๊กตาน่ารักฟรี เพื่อลุ้นรับรางวัล เช่น รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารและสินค้า OTOP ของดี 4 ภาค
​​สำหรับผู้ที่มิได้เข้าไปภายในโซนดังกล่าว สามารถเที่ยวชมการออกร้านจำหน่ายอาหารทานเล่นและเครื่องดื่มตลอดแนวถนนสนามไชย ภายใต้แนวคิด “เดินชิม ริมทาง”
​สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้จัดรถสุขาบริการ จุดบริการทางการแพทย์
รอบงาน และจัดรถรับส่งจากพื้นที่จอดรถมาถึงบริเวณงาน โดยประชาชนสามารถจอดรถได้ 5 บริเวณ คือ
สวนนาคราภิรมย์ สวนสันติพร สนามหลวงด้านทิศเหนือ (เฉพาะส่วนนี้ยกเว้นวันที่ 5 ธันวาคม 2563) ลานจอดรถพระแม่ธรณีบีบมวยผม และกองสลากเก่า นอกจากนี้ ขสมก. จัดเดินรถโดยสารธรรมดาให้บริการฟรี เที่ยวแรกต้นทางเวลา 10.00 น. เที่ยวสุดท้ายจากปลายทางสนามหลวง เวลา 21.00 น. หรือจนกว่าประชาชน จะหมดจากพื้นที่จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 จากอนุสาวรีย์ถึงสนามหลวง เส้นทางที่ 2 จากวงเวียนใหญ่ถึงสนามหลวง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, กลางคืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!