วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

“บิ๊กแก้ว” ประเดิม ตำแหน่ง หัวหน้า ศปม. ลงนามคำสั่ง คุมเข้มชายแดน

“บิ๊กแก้ว”
ประเดิม ตำแหน่ง หัวหน้า ศปม.
ลงนามคำสั่ง คุมเข้มชายแดน สกัดโควิดฯ งัดมาตรการเดิม
ตั้ง จุดตรวจร่วม-ชุดตรวจสถานที่
– ชุดสายตรวจร่วม
ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
คุมเข้มชายแดน ป้องกันลักลอบเข้าเมือง หลังเกิดเหตุ 3 สาวไทย ลักลอบจาก เมียนมา เข้าแดนไทย
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงลงนามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 29/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 9)
โดยมีการ นำมาตรการเดิม ที่เคยใช่ตอนคุมโควิกฯแรกๆ มาใช้ ทั้ง
ตั้ง จุดตรวจร่วม-ชุดตรวจสถานที่
– ชุดสายตรวจร่วม ให้ ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เป็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
คุมเข้มชายแดน ป้องกันลักลอบเข้าเมือง ตรวจสอบ ขบวนการลักลอบข้ามแดน หลังเกิดเหตุ 3 สาวไทย ลักลอบจาก เมียนมา เข้าแดนไทย
error: Content is protected !!